សេចក្តីសង្ខេបអំពីក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន

ក្រុមហ៊ុន Cambodian Investment Holding Group ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 100 លានដុល្លារអាមេរិក។ ដោយផ្អែកលើកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ និងអ្នកជំនាញវិនិយោគកំពូល ក្រុមនេះបានវិនិយោគយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវខ្សែឧស្សាហកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឧស្សាហកម្មដែលមានស្នូល 4 រួមមានការដឹកជញ្ជូន ថាមពល ដីធ្លី និងហិរញ្ញវត្ថុ។ អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានឈានដល់ 7.3% កាលពីឆ្នាំមុន ក្នុងនាមជាប្រទេសឈានមុខគេក្នុងអាស៊ាន ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំខាងមុខ។ ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់កម្ពុជា គ្រុបបានឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម “ផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ” បង្កើតស្ពានរវាងធនធាន និងទីផ្សារ ហើយប្តេជ្ញាក្លាយជាសហគ្រាសអន្តរជាតិលំដាប់កំពូល ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មសមហេតុផល គំរូអាជីវកម្មដែលអាចបត់បែនបាន។ គុណសម្បត្តិទូលំទូលាយសំខាន់ៗ និងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។