សេវាបញ្ញើទំនិញរហ័សក្នុងថ្ងៃតែមួយ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសេវាកម្ម៖

បញ្ជាទិញសេវាបញ្ញើមុនម៉ោង 11:00 ព្រឹក ការដឹកជញ្ជូនដល់គោលដៅមុនម៉ោង 18:00 ល្ងាច (ក្នុងក្រុងតែមួយ)

កត្តាជំនួយសេវាកម្ម រួមមាន:

  1. ប្រពន្ធ័បញ្ជាទិញសេវាកម្មបញ្ញើឆាប់រហ័សតាមអនឡាញ
  2. ផ្តល់លទ្ធភាពតាមដានដំណើរការដឹកជញ្ជូនតាមអនឡាញ
  3. ទៅទទួល និង ផ្ញើកញ្ចប់បញ្ញើដោយផ្ទាល់
  4. ទៅទទួលកញ្ចប់បញ្ញើដល់ទីតាំងចែកចាយរបស់អ្នកផ្ទាល់
  5. សេវាប្រមូលប្រាក់ថ្លៃទំនិញពីអតិថិជនរបស់អ្នក

បំពេញលក្ខខណ្ឌ:

  1. សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាឈ្មោះទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកផ្ញើ / អ្នកទទួលគឺត្រឹមត្រូវ
  2. ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអ្នកនិងទំនិញ សូមកុំដាក់ទំនិញហាមឃាត់ ទំនិញកក ទំនិញគ្រោះថ្នាក់ វត្ថុរាវ អាគុយជាដើម
  3. មុននឹងផ្ញើកញ្ចប់សូមខ្ចប់វាអោយបានត្រឹមត្រូវនិងរៀបចំកញ្ចប់ទំនិញរបស់អ្នកជាមុនសិន
  4. សូមយកចិត្តទុកដាក់លើពេលវេលានិងតំបន់ដើម្បីជៀសវាងភាពរអាក់រអួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ
  5. សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលនិងពេលវេលាមកដល់ហើយរក្សាការទំនាក់ទំនងឱ្យរលូន

សូមសហការជាមួយពួកយើងដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ។

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត:

សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាបម្រើអតិថិជន: 023 921 666 / 093 310 666 / 095 503 168