ទទួលបាន $5 សម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលបានដែលទិញទំនិញពីចិនរយៈ APP CE Express-CN

1. ចុះឈ្មោះជាសមាជិកតាមរយៈ APP CE Express-CN (ទទួលបាន $2 ភ្លាមៗ)
🛒 ទាញយក APP CE Express-CN ដើម្បីចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
2. ទិញទំនិញពីចិនតាមរយៈ APP CE Express-CN (ទទួលបាន $5 នៅថ្ងៃបន្ទាប់)
🛍 របៀបទិញទំនិញតាមរយៈ APP CE Express-CN សូមទំនាក់ទំនងតាម Telegram 
👉រួសរាន់ឡើង! ប្រម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30 មិថុនា 2024 ប៉ុណ្ណោះ!

ប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុងខែមិថុនា សម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់សេវា CEជួយទិញ!

រាល់ការបញ្ជាទិញតាមអ៊េបជួយទិញ “CE Express-CN” នឹងទទួលបានអត្រាប្តូរប្រាក់ រហូតដល់ 6.40¥ ។
ចង់ដឹងថាត្រូវទិញដោយរបៀបណាមែនអត់? មោះ! ទាក់ទងមកកាន់តេឡេក្រាម ខាងក្រោមឥឡូវនេះ🛍

👉 សូមទំនាក់ទំនងសេវាកម្មជួយទិញតាមតេឡេក្រាម:
✅ ប្រម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 មិថុនា 2024
🛒 ទាញយក APP CE Express-CN ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទិញទំនិញពីចិន

ចំណេញបានរហូតដល់ទៅ$7សម្រាប់ចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនពីចិនមកខ្មែរ

គ្រាន់តែទិញទំនិញលួងខ្លួនឯងសោះ ក៏ទទួលបានប្រម៉ូសិនបន្ថែមដែរ, រកឯណាមាន? 🥰
🚛ចំណេញបានរហូតដល់ទៅ$7សម្រាប់ចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនពីចិនមកខ្មែរ។🚛

1. ចុះឈ្មោះជាសមាជិកតាមរយៈ APP CE Express-CN (ទទួលបាន $2 ភ្លាមៗ)
🛒 ទាញយក APP CE Express-CN ដើម្បីចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ https://app.cambodianexpress.com/ccsl/index.html
2. ទិញទំនិញពីចិនតាមរយៈ APP CE Express-CN (ទទួលបាន $5 នៅថ្ងៃបន្ទាប់)
🛍 របៀបទិញទំនិញតាមរយៈ APP CE Express-CN សូមទំនាក់ទំនងតាម Telegram https://t.me/CE_EXPRESS

👉រួសរាន់ឡើង! ប្រម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31 ឧសភា 2024 ប៉ុណ្ណោះ!

ប្រម៉ូសិនពិសេសបានមកដល់ទៀតហើយ សំរាប់អតិថិជន ទាំងថ្មី និងចាស់ទាំងអស់របស់CEជួយទិញ!

រាល់ការបញ្ជាទិញតាមអ៊េបជួយទិញ “CE Express-CN” នឹងទទួលបានអត្រាប្តូរប្រាក់ រហូតដល់ 6.40¥ ។
ចង់ដឹងថាត្រូវទិញដោយរបៀបណាមែនអត់? មោះ! ទាក់ទងមកកាន់តេឡេក្រាម ខាងក្រោមឥឡូវនេះ🛍

👉 សូមទំនាក់ទំនងសេវាកម្មជួយទិញតាមតេឡេក្រាម: https://t.me/CE_EXPRESS
✅ ប្រម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 មេសា 2024
🛒 ទាញយក APP CE Express-CN ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទិញទំនិញពីចិន https://app.cambodianexpress.com/ccsl/index.html

Wow!! ទទួលបាន 5$ ពី APP CE EXPRESS-CN

ប្រម៉ូសិន “ Friend Recommend “ ទទួលបាន 5$ បានត្រឡប់មកវិញហើយ សម្រាប់អតិថិជនដែលបានណែនាំមិត្តភក្តិអោយប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញពីចិនមកកម្ពុជាជាមួយ CE EXPRESS ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះ។
1️⃣ ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់តាមរយៈ APP CE Express-CN [https://app.cambodianexpress.com/ccsl/index.html]
2️⃣ បំពេញលេខសមាជិក CE ID របស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់ “យោង/Referrer”
✅ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន 5$ ក្រោយពេល មិត្តភក្តិលោកអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញនិងដឹកជញ្ជូនចូលមកដល់ឃ្លាំងចិនរបស់ CE ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតថ្ងៃទី 31 មេសា 2024 តែប៉ុណ្ណោះ!

បញ្ជាក់៖ អ្នកអាចទទួលពិន្ទុ 5$បាន លុះត្រាតែមិត្តភក្តិដែលអ្នកបានណែនាំនោះ បានទិញទំនិញពី
APP ចិន ហើយទំនិញនោះត្រូវតែចូលដល់ឃ្លាំងCEដែលនៅប្រទេសចិនក្នុងកំឡុងខែមេសានេះតែប៉ុណ្ណោះ!

💁‍♀️ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈ Telegram៖ https://t.me/CECS006

CE EXPRESS ប្រម៉ូសិនយក្សក្នុងឱកាស 11.11

– ទទួលបាន ៥ដុល្លារភ្លាមៗ សម្រាប់អតិថិជនចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនពីចិនលើដំបូងចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ទៅថ្ងៃទី ១៥ វិច្ឆកា ២០២៣
– សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនពីចិនមកកម្ពុជាដែលមានកញ្ចប់ទំនិញចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ទៅថ្ងៃទី ១៥ វិច្ឆកា ២០២៣ នឹងទទួលបាន៖
1️⃣ ទទួលបាន ១៥ពិន្ទុ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានកញ្ចប់ទំនិញចាប់ពី ១០០កញ្ចប់ឡើង
2️⃣ ទទួលបាន ៦ពិន្ទុ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានកញ្ចប់ទំនិញចាប់ពី ៥០កញ្ចប់ឡើង
3️⃣ ទទួលបាន ៣ពិន្ទុ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានកញ្ចប់ទំនិញចាប់ពី ៣០កញ្ចប់ឡើង

ការចុះបង្រៀនទិញទំនិញពីចិន

🌟 ទាំងនេះ គឺជាសកម្មភាពក្រុមការងារ CE EXPRESS ដែលបានធ្វើការចុះបង្រៀនទិញទំនិញពីចិនតាម APP ល្បីៗរបស់ចិន ជាមួយការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីចិនតាមរយៈ CE EXPRESS រួមទាំងមានឱកាសទទួលបានកាដូរផងដែរ។ 🎁🎊
☎️ សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ចេះទិញទំនិញពីចិន សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖ 092 502 168 – 078 444 034 ឬតេឡេក្រាម: https://t.me/CEEXPRESS_MKT

CE EXPRESS បង្រៀនទិញទំនិញពីចិន

🎁 ទាំងនេះ គឺជាសកម្មភាពនៅស្តង់ CE EXPRESS ដែលបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល CKCC និង Paragon University ។ យើងមានការចុះឈ្មោះ និងបង្រៀនទិញទំនិញពី App ល្បីៗរបស់ចិនដោយឥតគិតថ្លៃ ព្រមទាំងបានទទួលរង្វាន់អនុស្សាវរីពីសុីអុីផងដែរ។ 🎁🎊
☎️ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖ 023 921 666 / 093 310 666 / 095 503 168 / 097 250 8666

សេវាវេចខ្ចប់ទំនិញបញ្ចូលគ្នាបានត្រលប់មកវិញ


ដើម្បីសម្រួលដល់អតថិជន CE EXPRESS យើងបានផ្តល់ជូននូវសេវាវេចខ្ចប់ទំនិញពីចិនមកកម្ពុជាបញ្ចូលគ្នាជាថ្មី៖
1️⃣   Free វេចខ្ចប់កញ្ចប់ទំនិញចូលគ្នាសម្រាប់អតិថិជន CE EXPRESS ទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃ ២៥ ឧសភា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា
2️⃣   Free វេចខ្ចប់កញ្ចប់ទំនិញចូលគ្នា ១ខែពេញ សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មជាលើកដំបូង ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ តទៅ
3️⃣   ការវេចខ្ចប់ទំនិញបញ្ចូលគ្នារហូតដល់ ៧កញ្ចប់ទំនិញ ជាមួយនឹងរយៈពេលនៃការរង់ចាំទំនិញបញ្ចូលគ្នារហូតដល់ ៣ថ្ងៃ
4️⃣   ការវេចក្នុងមួយកញ្ចប់តម្លៃត្រឹមតែ ០.៣ដុល្លារ តែប៉ុណ្ណោះ
5️⃣   សម្រាប់ការវេចខ្ចប់ទំនិញបញ្ចូលគ្នា២កញ្ចប់ តម្លៃត្រឹមតែ ០.៣ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ

ណែនាំមិត្តភក្កិលោកអ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញពីចិនមកកម្ពុជានឹងទទួលបាន ៥ដុល្លារបន្ថែម


បន្ថែមអស់ស្ទះ!!! បន្ថែមរហូតដល់ ៥ដុល្លារ រាល់ពេលណែនាំមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនពីចិនមកកម្ពុជា។
1️⃣ ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់តាមរយៈ APP CE Express-CN
2️⃣ បំពេញលេខសមាជិក CE ID របស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់ “យោង/Referrer”
3️⃣ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ៥០គ្រាប់សណ្តែកភ្លាមៗ និង ៥ដុល្លារបន្ថែមក្រោយពេល មិត្តភក្តិលោកអ្នកបញ្ជាទំនិញទំនិញនិងដឹកជញ្ជូនបានសម្រេច

សុីអុី អិចប្រេស ដឹកជញ្ជូនទំនិញពីចិនមកកម្ពុជាតាមផ្លូវអាកាស

ជូនចំពោះអតិថិជិនជាទីគោរព!!! សេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញពីចិនតាមផ្លូវអាកាសរបស់យើងបានផ្លាស់ប្តូរតម្លៃពី ១គីឡូ ៧ដុល្លារ មកត្រឹមតែ ១គីឡូ ៦ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។
✅ បន្ថែមជូន ២ដុល្លារសម្រាប់អតិថិជនចុះឈ្មោះដំបូង
✅ ដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងនិងទីរួមខេត្ត
✅ តាមដានទំនិញតាម APP CE EXPRESS-CN

សង្ក្រាន្តវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី


ទាំងនេះ គឺជាសកម្មភាពនៅស្តង់ CE EXPRESS កាលពីទី06-08 ខែមេសា ឆ្នាំ2023 ដែលបានធ្វើឡើងនៅសង្ក្រាន្តវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី ។ យើងមានការចុះឈ្មោះ និងបង្រៀនទិញទំនិញពី App ល្បីៗរបស់ចិន ព្រមទាំងបានទទួលរង្វាន់អនុស្សាវរីពីយើងផងដែរ។ សូមតាមដានហ្វេសបុកផេក CE EXPRESS ដើម្បីទទួលសកម្មភាពនានា និងទទួលបានពត៌មានអំពីសេវាកម្មរបស់យើង។

ពិព័រណ៍ការងារ CE EXPRESS 2023


ទាំងនេះជាសកម្មភាពនៃពិព័រណ៍ការងារ ថ្ងៃទី 7-8 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ជាមួយ Cambo Job ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា( តិចណូ )។ CEផ្តល់​ឱកាស​ការងារថ្មីដល់សិស្សានុសិស្ស​ដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សា ក៏ដូចជាកំពុងបន្តការសិក្សាតែចង់ស្វែងរកការងារក្រៅម៉ោងធ្វើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាបន្តផងដែរ។ ក្រៅពីទទួលបាន​ឱកាស​ការងារជាមួយCE ​សិស្សានុសិស្ស ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ ក៏បានចុះ​ឈ្មោះក្នុងការប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​យើង និងចូលរួម​លេង​ហ្គេម​ឈ្នះ​រង្វាន់​ជា​ច្រើនផងដែរ។

តម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនCE EXPRESក្នុងឆ្នាំ2023

សួស្តីអតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន CE EXPRESS Local !!!​ យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាចាប់ពីថ្ងៃទី 1​ ខែមករា ឆ្នាំ2023 តទៅប្រម៉ូសិន​ $1 សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជា៖

👉 ថ្លៃដឹកជញ្ជូន 1$ សម្រាប់ទំនិញក្រោម 3kg នៅតែបន្តសម្រាប់អតិថិជនក្នុងក្រុង/ខេត្តដដែល។
👉 ថ្លៃដឹកជញ្ជូន 1.5$ សម្រាប់ទំនិញពីភ្នំពេញទៅខេត្ត ឬពីខេត្តមួយទៅខេត្តដែលមានផ្លូវដូចគ្នា។
👉 ថ្លៃដឹកជញ្ជូន 2$ សម្រាប់ទំនិញពីខេត្តទៅខេត្ត តាមខេត្តផ្សេងគ្នា។

កាន់តែពិសេសកាន់តែទូលំទូលាយជាមួយសេវាកម្ម CE Express

ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុន CEC Express បាន​អភិវឌ្ឍ​សេវាកម្ម​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ ដោយ​មាន​ការ​បន្ថែម​នូវ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​របស់​អតិថិជន​របស់​យើង​ផងដែរ។ ក្រៅ​ពី​សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​ក្នុង​ស្រុក​ទូទាំង 25 ខេត្ត​ក្រុង និង​សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ​ពី​ប្រទេស​ចិន​មក​កម្ពុជា។ ឥឡូវនេះ CE EXPRESS ក៏មានសេវាកម្មជាច្រើនទៀតដូចជា៖

👉 CHUY TINH សេវាកម្មពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជា។
👉 ដឹកជញ្ជូនទំនិញក្លាសេពីចិនមកកម្ពុជា។
👉 សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពីកម្ពុជាទៅចិន។
👉 កន្លែងសម្រាប់ដឹកទំនិញតាមអាកាស ដូចជាពីកម្ពុជាទៅចិន ពីកម្ពុជាទៅថៃ និងពីកម្ពុជាទៅសិង្ហបុរី។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ!

កម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិកឆ្នាំ2022

នៅឆ្នាំ2022 CE EXPRESS​​ បានរៀបចំពិធីជប់លៀងបុគ្គលិក។ ពួកយើងបានរៀបចំដើម្បីចែកវិញាបនប័ត្រដល់ បុគ្គលិកឆ្នើម ច្រៀង លេងហ្គេម ចាប់រង្វាន់អាហារពេលល្ងាច និងលេងហ្គេមដើម្បីឈ្នះផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនCE EXPRESS កំពុងជួលភ្នាក់ងារដើម្បីទិញទំនិញពីចិនមកកម្ពុជា

បច្ចុប្បន្ន CE EXPRESS បាន​បន្ថែម​សេវា​ថ្មី​មួយ​ទៀត​គឺ​សេវា CE Chuy Tinh។ CE Chuy Tinh គឺជាសេវាកម្មដែលជួយសម្រួលដល់ការទិញទំនិញពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាដល់អតិថិជនដែលមិនចេះទិញ ហើយយើងក៏កំពុងស្វែងរកភ្នាក់ងារទិញរហូតដល់ 100 ទីតាំងទូទាំងប្រទេស។

អបអរសារទរគំរប់ខួប 4 ឆ្នាំ របស់CE EXPRESS

ក្រុមហ៊ុន CE EXPRESS បាននិងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន និងដឹកជញ្ជូនរហ័សដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយះពេល
4ឆ្នាំមកហើយ។ ហើយ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុន CE EXPRESS បាន​ដាក់​ដំណើរការ​សេវាកម្ម​ថ្មី​មួយ​គឺ “CE Chuy Tinh”។
“CE Chuy Tinh” ជាសេវាកម្មជួយទិញទំនិញពីចិនមកកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងសម្រួលដល់អតិថិជនដែលចង់ទិញទំនិញពីប្រទេសចិន
តែមិនស្គាល់ភាសាចិន ឬពិបាកចរចាតម្លៃ ឬពិបាកដោះស្រាយបញ្ហារាល់ពេលទិញទំនិញខុស។ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅ អតិថិជនទាំងអស់ លែងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការទិញទំនិញរាប់លានពីប្រទេសចិនទៀតហើយ។ “CE Chuy Tinh” ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។

សកម្មភាពការកើនឡើងរបស់CE EXPRESSក្នុងឆ្នាំ2022

CE EXPRESS គឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឈានមុខគេមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2018។ យើងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលឥឡូវនេះមានសាខា និងហាងសហប្រតិបត្តិការសរុបជាង 300 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។យើងមានបុគ្គលិកជាង 500 នាក់ និងយានជំនិះជាង 150 គ្រឿង ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភ្លាមៗដល់អតិថិជន រួមទាំងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុក សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជា និងសេវាកម្មឃ្លាំង។ក្រុមហ៊ុនCE EXPRESS ក៏មានចក្ខុវិស័យពង្រីកសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំងតំបន់អាស៊ានផងដែរ។

ការផ្ដល់ជូនពិសេសសម្រាប់អតិថិជន CE នៅតែបន្ត

ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 តទៅ តម្លៃសេវាដឹកជញ្ចូនក្នុងស្រុក CE នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរ ប៉ុន្តែនៅតែជាតម្លៃប្រូម៉ូសិន សេវាដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេស គឺត្រឹមតែ 1$ សម្រាប់ទំនិញក្រោម 3kg។ ក្រុមហ៊ុន​នៅតែបន្តផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសដដែលជូនអតិថិជនសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងទាំង 25 ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។តម្លៃ​ប្រូម៉ូសិន​នៃ​សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​តាម​ខេត្ត​មាន​សុពលភាព​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២។

 

សេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន CE ដល់អតិថិជន

CE EXPRESS បានប្រកាសដល់អតិថិជននៅថ្ងៃទី 20 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022 តទៅ សម្រាប់គោលនយោបាយផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ CE កន្លងមក “មិនគិតថ្លៃលើការដឹកជញ្ជូនមិនជោគជ័យ” នឹងត្រូវលុបចោល។ ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​គិតថ្លៃ​ដូច​ធម្មតា ទោះ​ការដឹកជញ្ជូន​ជោគជ័យ​ឬ​អត់​។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីចែកចាយជូនអតិថិជនដោយជោគជ័យ។

CE EXPRESS​ មានសាខា និងភ្នាក់ងារច្រើនជាង300នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន CE EXPRESS បានពង្រីកសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនទៅកាន់ 25 ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានសាខា និងភ្នាក់ងារសរុបជាង 300 នាពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើង។សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពីភ្នំពេញទៅខេត្ត ពីខេត្តមួយទៅខេត្ត ឬទៅស្រុកផ្សេងៗ អតិថិជនអាចជ្រើសរើស CE ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងអាជីវកម្មអនឡាញរបស់អ្នក។

សេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា

នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Express ទាំងអស់ ជាក់ស្តែងតែងតែមានការខាតបង់ និងការខូចខាត។ ទោះបីជា CE EXPRESS ខិតខំទប់ស្កាត់ការខាតបង់ និងការខូចខាតដូចក្រុមហ៊ុន Express ផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏វានៅតែមិនអាចសម្រេចបាន 100% ដោយមិនបាត់បង់ឡើយ។ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មរបស់ CE EXPRESS សេវាធានារ៉ាប់រងពិសេសលើការដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 តទៅ។ប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវការផ្ញើទំនិញមានតម្លៃថ្លៃ អតិថិជនអាចទិញធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន។

 

CE  បានចូលរួមឧបត្ថមកម្មវិធីពិសេសជាមួយ FUN ENTERTAINMENT “ធីតាឯកសង្រ្កាន្តរដូវកាលទី3”

ធីតាឯកសង្រ្កាន2022 ជាកម្មវិធីពិសេសមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាជនកម្ពុជា ហើយក៏ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏ដូចជាបន្តរយៈពេល 3 ឆ្នាំរួចទៅហើយ។ ធីតាឯកសង្រ្កានគឺជាកម្មវិធីជ្រើសរើសនារីខ្មែរដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ និងស្រស់ស្អាត ធ្វើជាតំណាងឱ្យទេពធីតាទាំងប្រាំពីរអង្គ ដែលជាបុត្រីរបស់កបិលមហាព្រហ្ម ជាទេពធីតានឹងចុះមកថែរក្សាប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាតាមប្រពៃណីជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

 

ទទួលបានកាដូរដោយឥតគិតថ្លៃពី CE EXPRESS នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលឆ្នាំ 2021

 

នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែល ក៏ដូចជាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល 2022 ក្រុមហ៊ុនCE បានបន្តការចែកអំណោយជាច្រើនដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្ស ដោយតម្រូវឱ្យអ្នកចូលរួមថតរូបនៅកន្លែងនៃព្រឹត្តិការណ៍ ហើយបង្ហោះនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ពួកគេ។ បន្ទាប់មក ពួកគេ​នឹង​អាច​ចាប់​ឆ្នោត​យក​រង្វាន់​ភ្លាមៗ​ពី CE។

រង្វាន់ទាំងនោះមានដូចជា៖ ទូរទស្សន៍32អ៊ីញ1គ្រឿង ចង្ក្រានបាយ5 អា​វភ្លៀងចំនួន50 ដបទឹកCEចំនួន50
កង្ហារ 5០ កង្ហារសីតុណ្ហភាព 5០ និងគូប៉ុង ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃគ្រប់ខេត្ត សរុប 5០០ គ្រឿង។ ហើយយើង
ក៏ទទួលបានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុងសកម្មភាពនេះផងដែរ។

សម្រាប់ទីតាំងសាខាស្ទឹងមានជ័យយើងមានលោកសែស សូដាជាអ្នកទទួលបន្ទុករៀបចំប្រតិបតិ្តការដឹកជញ្ជូន និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដឺកជញ្ជូនទាំងអស់។

ឈ្មោះសាខា: RP SHOP(ស្ទឹងមានជ៏យ)

លេខទំនា់ទំនង: o11 212 640 / 093 285 666

អាសយដ្ឋាន: # A6, ផ្លូវ 217, ភូមិដំណាក់ធំ, សង្កាត់ស្ទឹងមានជ៏យ 3, ខ័ណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ។

 

អំណោយដោយឥតគិតថ្លៃពីCE EXPRESS​​ ក្នុងពិធីបើកសាខាថ្មី

 

ក្នុងឱកាសបើកសម្ភាធសាខាថ្មីរបស់ CE EXRESS ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅទីតាំងសាខាចោមចៅ នៅថ្ងៃទី10, 11,12 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 CE បានធ្វើសកម្មភាពចែករង្វាន់ដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយតម្រូវអោយអ្នកចូលរួមថតរូបនៅទីតាំងព្រឹត្តិការណ៍ និងការបង្ហោះនៅលើគណនីFacebook នោះពួកគេអាចចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងដោយឥតគិតថ្លៃភ្លាមៗ។

រង្វាន់ទាំងនេះមានដូចជា: ទូរទស្សន៍32អ៊ីញ1គ្រឿង ចង្រ្កានបាយ5​ ចង្ក្រាន់បាយ10​ អាវភ្លៀង50 ដបទឹក​CE50 កង្ហារ50 កង្ហារសីតុណ្ហភាព50​ និងគូប៉ុងដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃគ្រប់ខេត្តសរុប500​គ្រឿង។ ហើយយើងក៏ទទួលបានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពនេះផងដែរ។​ ​

សម្រាប់ទីតាំងសាខាចោមចៅនេះ យើងខ្ញុំមានលោកស្រីសាល សារូជាអ្នកទទួលបន្ទុករៀបចំប្រតិបត្តិការណ៍ដឹកជញ្ជូន និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់។

ឈ្មោះសាខា: CPV Shop (ចោមចៅ)

លេខទំនាក់ទំនង: 090 578 374 / 088 981 2666

អាសយដ្ឋាន: # 264A, ផ្លូវលេខ 4, ខ័ណ្ឌ ដង្កោ, រាជធានីភ្នំពេញុ។

 

សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ2021

 

ការបើកសាខាសាខាថ្មីរបស់ CE EXPRESS ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាមួយនឹងសម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនៅមុខទីតាំងសាខា ជាមួយនឹងការលេងហ្គេមមួយចំនួនដើម្បិឈ្នះរង្វាន់ពីCE។​​ កម្មវិធីរប់យើងធ្វើឡើងនៅសាខា ជាមួយនឹងការលេងCEនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង ផ្លូវលេខ៣១០រយះពេល៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 26, 27, 28 ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ2021។

ចំពោះទីតាំងសាខាបឹងកេងកង ផ្លូវលេខ៣១០​ យើងមានលោកកែវ វាសនាទទួលបន្ទុករៀបចំប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់។

ឈ្មោះសាខា: TS Shop (បឹងកេងកង ផ្លូវ 310)

លេខទំនាក់ទំនង: 095 712 168

អាសយដ្ឋាន: #461, ផ្លូវ 310, ភូមិ 5, ក្រុម 39, សង្កាត់ អូឡាំពិច, ខ័ណ្ឌ ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ។​​​